Bulgaristan


Bulgaristan

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Bulgaristan turizm potansiyeli yüksek ve stratejik konumu önemli bir ülke. Özellikle Sofya ve Burgas kentleri ile ve Kuzeye açılan kapımız olması hasebiyle turistlerin uğrak noktalarından birisi.

Bulgaristan coğrafyası

Bulgaristan resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti Balkanlar'da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir.

110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir. Balkan, Rodop ve Rila gibi dağlar yüzey şekillerini belirler. Rila Dağı üzerindeki Musala Zirvesi, Doğu Avrupa'nın en yüksek noktasıdır. Kuzeydeki Tuna Ovası ve güneydeki Yukarı Trakya Ovası da Bulgaristan'ın alçak ve verimli bölgeleridir.

Bulgaristan tarihi

Organizeleşmiş tarih öncesi kültürler günümüz Bulgaristan topraklarında Neolitik Çağ'da gelişmeye başlamıştır. Antik tarihi Trakların, Yunanların ve Romalıların egemenliğini görmüştür. Birleşmiş bir Bulgar devletinin ortaya çıkışı, Balkanlar'ın çoğuna egemen olmuş Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun MS 681'de kurulmasına kadar uzanmaktadır ve Orta Çağ süresince Slavlar için bir kültür merkezi haline gelmiştir.

İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun 1396'da çökmesiyle birlikte, toprakları yaklaşık beş yüzyıl boyunca Osmanlı yönetimine girmiştir. 93 Harbi, Üçüncü Bulgar Devleti'nin kurulmasına yol açtı. Bundan sonraki yıllarda komşuları ile yaşadığı çatışmalar Bulgaristan'ın her iki dünya savaşında da Almanya ile ittifak yapmasına sebep olmuştur.

1946'da Sovyet liderliğindeki Doğu Bloku'nun bir parçası olarak tek partili bir sosyalist devlet haline geldi. Aralık 1989'da iktidardaki Komünist Parti, çok partili seçimlerin yapılmasına izin verdi ve bu da Bulgaristan'ın demokrasi ve piyasa ekonomisine geçişine yol açtı.

Çağdaş Bulgar kültürü Trak, Slav ve Bulgar kültürünün bir karışımı olsa da Yunan, Roma, Osmanlı ve Kelt kültüründen de etkilenmiştir.

Trak eserleri pek çok lahit ve altın hazineyi içerir. Ülkenin sınırları Roma İmparatorluğu'nun Moesia, Trakya ve Makedonya eyaletlerini içerir ve pek çok arkeolojik keşif Roma dönemine dayanır, buna rağmen Antik Bulgarlar da müzik ve erken dönem mimaride etki bırakmışlardır.

Birinci ve İkinci Bulgar İmparatorlukları Slav kültürü egemenliği altındaydı ve Preslav , Ohrid Edebiyat okulları sayesinde Doğu Ortodoks Slav dünyasında edebi ve kültürel anlamda büyük bir iz bıraktılar.

Bulgaristan kültürü ve turizmi

Doğu Avrupa ve Asya'da pek çok ülkede kullanılan Kiril alfabesi bu edebiyat okullarında şekillendi

Avrupa'daki en eski ve dünyadaki altıncı en eski şehir olan ve en az MÖ 3000'den beridir yerleşim barındıran Filibe'de bir Antik Roma tiyatrosu bulunur.

Büyük öneme sahip bir tarihsel kalıntı da Varna Nekropolü'nden çıkarılmış ve MÖ 5. binyıldan kalmış olan, dünyanın en eki işlenmiş altın hazinesidir.

Ülke, manzara çeşitliliği ile dikkat çekiyor; engebeli dağları ve dinlendirici Karadeniz tatil köyleri birçok ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Balkan Yarımadası'nın diğer ülkeleri gibi Bulgaristan da Doğu ve Batı kültürlerinin bir karışımını barındırıyor. Bu karışım; mutfağında, mimarisinde ve dini mirasında belirgindir.

Başkent Bulgaristan'ın batısında olmasına rağmen, Sofya; Balkan bölgesinin coğrafi merkezinin yakınında düzgün bir şekilde konumlandırılmış ve hemen hemen her açıdan Bulgaristan'ın merkezi konumunu işgal ediyor.

Bir milyondan fazla nüfusu ile Sofya, bir sonraki en büyük şehirler Plovdiv ve Varna'dan üç kat daha fazla insana sahiptir.

Bulgar yazar Yordon Radichkov, başkenti iki büyük ulus ötesi yolun eksenine yerleştirdi:

Çin ile Batı'yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu ve “Aristo'nun büyük yolu” olarak bilinen göçmen kuşların ana doğal yolu.

"Radichkov'a göre," Bulgaristan'ın evrensel çekirdeği bu iki güzergâhın kesişme noktasında bulunabilir."

2021’de Otobüsle Büyük Avrupa Turları kapsamında gezip göreceğimiz ülkeler içinde birinci sırada.

Kamp turlarımız için: Aven Camp

Acentemiz ana sayfası: Aven Eti Tur

Ana Sayfamız: Haydi Avrupa'ya

Anahtar kelimeler:

Bulgaristan, 2021 Otobüsle Büyük Avrupa Turu, Avrupa turu,Tüm Avrupa turu, Büyük Avrupa Turu, Bulgaristan Turu, Otobüsle Balkanlar ve Orta Avrupa turları, İskandinav Kuzey Avrupa Turları, Otobüsle Yunanistan İtalya Turu