Birleşik Arap Emirlikleri


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyanın petrol rezervi bakımından en zengin altıncı ülkesi. Arap Yarımadası'nın batısındaki ülke doğuda Umman, güneyde Suudi Arabistan’la komşu. Ülkenin batıda Katar’la kuzeyde ise İran’la deniz sınırı var.

1971 yılında İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesiyle 'Birleşik Arap Emirlikleri' adı altında yedi emirlikten oluşan bir federasyon oluşturuldu. Bu emirlikler Abu Dabi, Dubai, Acmen, Fuceyra, Re'sü El Hayme, Eş Şarika ve Ummu El Gayevin. Federe birimlerin her biri kendi emirleri tarafından yönetilirken, federasyon bu emirler arasından seçilen bir devlet başkanının idaresinde. Ülkenin başkenti ve Dubai’nin ardından en büyük ikinci emirliği ise Abu Dabi.

Ülkenin 2010’da tahminlere göre 8.264.070 olan nüfusunun yüzde 13’ü BAE vatandaşı, kalanlar ise yabancılardan oluşturuyor. Bu da BAE'ni yüzde 21,71 ile dünyada en çok göç alan ülke konumuna getiriyor.

Ülke, cinsiyet oranı dengesizliğinde her 100 kadına karşılık, 203,6 erkek ile dünyada Katar'ın ardından ikinci sırada. .

BAE, Batı Asya’nın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip. Kişi başına düşen milli gelir açısından 48 bin 500 dolarla dünyanın en zengin ülkelerinden. Ekonominin çeşitlendirilmesiyle ilgili uygulanan başarılı politikalar, petrol ve doğalgaza dayalı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) oranının yüzde 25’e düşmesini sağladı. 2010 verilerine göre günde 2,8 milyon varil petrol üretilen ülke, bunun 2,3 milyon varilini ihraç ediyor. BAE'nin kanıtlanmış petrol rezervlerinin miktarı ise 97,8 milyar varil.

Son 30 yıldır petrol üretiminin yapıldığı BAE, kaynakların keşfinden önce küçük ve yoksul eyaletlerden oluşuyordu. Petrol üretimiyle birlikte ülke yüksek yaşam standartlarına sahip bir devlete dönüştü.